Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2012

rainbowlovers
9764 b73e
Post dedykowany dla Ciebie ... wiem, ze to przeczytasz ... kiedyś :P
rainbowlovers
Są ludzie po których odejściu pozostaje coś ponad wspomnienia.
rainbowlovers
Bądź tu i teraz. Po prostu tu i po prostu teraz. Bez oczekiwań i bez obaw, bez jutra i bez wczoraj, bez utrzymywania i bez odpychania. Z pełną przytomnością – tu i teraz.
rainbowlovers
Wole śmiać się z Tobą na stacji benzynowej przy kawie, niż siedzieć w restauracji i nie wiedzieć do czego służy jeden z trzydziestu widelców.
— psychodelic
rainbowlovers
Powiedz mi gdzie jest ktoś, kto naprawdę chciałby tak żyć, być ze mną na zawsze?
— Pezet
rainbowlovers
Musisz przytulić mnie tak mocno, że poczujesz łomot łamanych żeber.
rainbowlovers
Nigdy nie żałuj znajomości z kimś, przez kogo byłeś chociaż przez chwilę szczęśliwy.
— ...
rainbowlovers
Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem.
— Jakub Ćwiek, Kłamca IV
rainbowlovers
Nie potrafię się do ciebie zbliżyć.
Pragnę ofiarować ci serce, ale ty zaczynasz się wycofywać gdy tylko zrobisz krok w jego kierunku.
— dziaba
Reposted fromdziaba dziaba viagoraca-czekolada goraca-czekolada
rainbowlovers
rainbowlovers
rainbowlovers
rainbowlovers
kocham Cię. niczego w życiu nie chcę mieć więcej poza Tobą
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
rainbowlovers
3160 b8c0 500
BĄDŹ!
rainbowlovers
4840 72a8
Reposted fromBalladyna Balladyna viareycio reycio
rainbowlovers
Nie zostawia się w spokoju ludzi których się kocha.
— Nie zostawia.
Reposted fromkingswayy kingswayy viareycio reycio
rainbowlovers
Masz w oczach takie diabły, że nie sposób Ci się oprzeć.
— ♥
Reposted fromsognito sognito viareycio reycio
rainbowlovers
znaleźć wgłębienie w szyi
gdzie stłumionym szeptem
serce zaprzecza ustom
— Halina Poświatowska - "Chcę pisać o tobie..."
Reposted fromserowyksiezyc serowyksiezyc viareycio reycio
rainbowlovers
Znam Cię na wylot
Jesteś już częścią mnie
Chciałbym Cię dotknąć
Lecz dłonie zaciskam w pięść
Znam Cię na pamięć
Jesteś już częścią mnie
Zamykam oczy
Udaję że nic nie jest źle

Znam Cię na wylot
Jesteś już częścią mnie
Żaden twój ruch
Nie jest dla mnie zaskoczeniem
Znam Cię na pamięć
Jesteś już częścią mnie
Wiem kiedy kłamiesz
I nawet wtedy Ci wierzę

I to jest wiara warta krwi
Twojej krwi z podciętych żył
Idź i się zabij

Znam Cię na wylot
Jesteś już częścią mnie
Zaciskam zęby
Żeby więcej nie powiedzieć
Znam Cię na pamięć
Jesteś już częścią mnie
Wiem że kłamiesz
Ale i tak Ci wierzę

I to jest wiara warta krwi
Twojej krwi z podciętych żył
Idź i się zabij
— CKOD, tak cholernie o mnie...
Reposted fromreycio reycio
rainbowlovers
Reposted fromiminlove iminlove viareycio reycio
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl